Ngày 3-12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Hội nghịtoàn quốc sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015. Thiếu tướng Trần Văn Minh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 chủ trì buổi gặp mặt.

Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị và quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất các mặt công tác. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. 

Đặc biệt  là công tác tuyên truyền vận động cung cấp thông tin, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước; công tác đảm bảo từng bước tốt hơn, quản lý Nhà nước trên địa bàn, hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc được chú trọng, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương, làm tăng niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thiếu tướng Trần Văn Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ cả trong và ngoài nước. Để đánh giá kết quả thực hiện Đề án về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015, xác định chủ trương phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, triển khai đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trog thời gian tiếp theo, Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết giai đoạn 2013-2015. 

Hội nghị trực tuyến được tổ chức vào chiều7-12-2015 tại Thủ đô Hà Nội và 72 điểm cầu ở các quân khu, quân đoàn và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua Hội nghị này tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, các ngành, các địa phương làm hết sức mình để thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ-một trong những nội dung trọng tâm của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” hiện nay, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Vũ Linh