Tại các buổi làm việc, Ban công tác đặc biệt các tỉnh đã đánh giá những kết quả đạt được trong việc phối hợp, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong mùa khô 2014-2015.

Trong mùa khô 2014-2015 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ; nhưng kết quả lớn hơn là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin mộ chí các liệt sĩ một lần nữa đã giáo dục cho nhân dân mà đặc biệt là thế hệ trẻ thấy được tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt lâu đời của nhân dân hai nước để tiếp tục vun đắp tài sản vô giá này ngày càng phát triển.

Kết thúc buổi hội đàm, Ban công tác đặc biệt các tỉnh đã ký biên bản thống nhất kết thúc đợt tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào mùa khô 2014 - 2015.

N.H.Khôi