Tờ trình nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội. Trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc phiên họp, sáng 2-4.

Nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng; thực hiện Thông báo số 03 - TB/TW của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; căn cứ Điều 74 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 của Nội quy kỳ họp Quốc hội; UBTVQH trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIII đối với các đồng chí:

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội KSor Phước; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện;  Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Ủy viên UBTVQH Nguyễn Thị Nương. 

Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện Thông báo số 03 - TB/TW của Bộ Chính trị; căn cứ Điều 74 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 12 của Luật Kiểm toán Nhà nước, Điều 11 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 của Nội quy kỳ họp Quốc hội; UBTVQH trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn. 

Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch một số Ủy ban Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Chiều nay, 2-4, UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Sau đó Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh này.

Quỳnh Vinh