Theo chương trình làm việc, bắt đầu từ 10h30 sáng, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia để đại biểu thảo luận ở đoàn. Kết quả thảo luận sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

Cũng theo chương trình đã được công bố, ngày 31-3, Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận đoàn về dự kiến nhân sự vào các vị trí mới để đại biểu thông qua và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tuyên thệ khi nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bên lề Quốc hội.

Trước đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp về công tác nhân sự vào chiều 28-3. Công việc chuẩn bị cũng được cho biết đã hoàn tất. Nếu trong trường hợp đại biểu Quốc hội có đề cử ứng viên mới cho các vị trí nhân sự, Thường vụ Quốc hội sẽ họp để trình ra Quốc hội cho ý kiến để chốt danh sách cuối cùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đảm nhận vị trí người đứng đầu Quốc hội từ năm 2011. Cùng với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông được nhiều đại biểu giới thiệu tái cử tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII vừa qua, nhưng đã xin rút.

Chia sẻ ngắn gọn với báo chí về nhiệm kỳ của mình bên lề Quốc hội tại những phiên họp đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất là việc thông qua được Hiến pháp 2013, trải qua quá trình “đào sâu suy nghĩ, chắt lọc tinh hoa trí tuệ”.

Chia sẻ quan điểm về việc “làm người lãnh đạo”, Chủ tịch Quốc hội cho rằng có 2 việc: Một là đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao thì hãy cố gắng làm cho tốt việc đó; làm hết sức mình, tận tâm, tận lực, rèn luyện mình để vượt qua chính mình, cố gắng cùng với tập thể và nhân dân làm cho tốt việc được giao.

Thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình cho tốt”. “Tôi thấy cả hai việc ấy tôi đều hoàn thành nhiệm vụ”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

V.H.