Trước đó, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu gồm 25 người do ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) làm Trưởng ban.

Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Huỳnh Văn Tí cho biết, Tổng số đại biểu Quốc hội là 494, có mặt là 477. Số phiếu phát ra là 477, số phiếu thu về 477, số phiếu hợp lệ 473 phiếu, không hợp lệ là 4.

Kết quả kiểm phiếu có 431 phiếu (chiếm 87,27%) tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. 

430 phiếu/471 phiếu hợp lệ cũng tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với đồng chí Nguyễn Sinh Hùng.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ 92,11% ý kiến tán thành trên tổng số 463 đại biểu tham gia biểu quyết.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, quê quán Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An, là Uỷ viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII.

Ngày 23/7/2011, đồng chí được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (2011-2016).

Trước khi làm Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng từng giữ các trọng trách như Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước.

Kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Cùng ngày, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội sau đó thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự và tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia vào sáng 31-3.

Chia sẻ ngắn gọn cảm xúc bên lề Quốc hội, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cho biết có tâm trạng “vui” và dùng từ “hậu sinh khả úy” khi chia sẻ sự trông đợi vào người kế nhiệm.  Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng vẫn sẽ giữ vị trí điều hành cho đến khi Quốc hội bầu được nhân sự mới giữ 2 chức vụ trên. 


Vũ Hân