Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch làm việc của Đoàn kiểm tra tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, xuyên suốt từ khi thành lập đến nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm nhằm đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo đất nước, đưa đất nước ngày càng phát triển. 

Đặc biệt, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay, Đảng đã nhấn mạnh tới việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, từ đó nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; cũng như nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định. Báo cáo đã khái quát được công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc thực hiện được các quy định về nêu gương. 

Ngoài ra, Kon Tum đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của tỉnh, đồng thời đánh giá khái quát được những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đoàn kiểm tra cần tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiểm tra để phát hiện các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; kiểm tra về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Để tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn về ưu điểm, hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nội dung theo quy định, từ ngày 26/6, Đoàn kiểm tra sẽ đi làm việc, nghiên cứu, xác minh, tìm hiểu thêm ở 5 tổ chức Đảng trực thuộc gồm: Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng ủy Sở tài chính; Thành ủy thành phố Kon Tum và Huyện ủy Đăk Hà. Đến tháng 8 tới, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và tặng quà ông Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương cho thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhận thức đầy đủ và tin tưởng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh Kon Tum được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và quan tâm theo dõi. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, xác định rõ nội dung, quy trình, phương pháp, thời gian tiến hành kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở. 

Việc tiến hành kiểm điểm đảm bảo phát huy dân chủ, nghiêm túc, chân thành, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, nhìn thẳng và đánh giá vào sự thật. Kết quả kiểm điểm đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã tới thăm Giám mục chính tòa Giáo phận Kon Tum, ngài Aloisio Nguyễn Hùng Vị.

Anh Minh – Diệp Vinh