Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc. 

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xã giao Đoàn Đại biểu cấp cao Uỷ ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc

Đặc biệt thời gian qua, mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc hơn. Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị hai cơ quan tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt về giải quyết khiếu nại hành chính, phòng, chống tham nhũng; đồng thời mong muốn Ủy ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật để Thanh tra Chính phủ Việt Nam xây dựng, hoàn thiện các bộ chỉ số đánh giá về phòng, chống tham nhũng không những ở địa phương, mà áp dụng cho cả các cơ quan bộ, ngành. Đồng thời đề nghị phía Hàn Quốc xem xét, giúp tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ thanh tra để học tập kinh nghiệm thực tiễn.

Thanh tra Chính phủ trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn Đại biểu cấp cao Uỷ ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc

Ông Lee Geonlee tin tưởng, chuyến thăm lần này là dịp tốt để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai cơ quan. Sau buổi tiếp xã giao, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì buổi hội đàm với Đoàn. 

Tại buổi hội đàm, hai cơ quan tập trung trao đổi kinh nghiệm về công tác cải thiện hệ thống phòng, chống tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng trong và ngoài nước. 

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, những nội dung trao đổi trên là những kinh nghiệm quý báu, Thanh tra Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung vào Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, phía cơ quan Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để Việt Nam phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn.

Nhã Lan