Ngày 5-4, nguồn tin của Báo CAND cho biết, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và  đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Theo đó, qua thanh tra  đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), quản lý đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn Hậu Giang. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hậu Giang xử lý thu hồi số tiền liên quan sai phạm về kinh tế trên 228 tỷ đồng; kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xem xét trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 – 2015 do để xảy ra vi phạm trong đấu thầu; xem xét xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang do liên quan việc không xem xét kiến nghị, xử phạt DN vi phạm công tác bảo vệ môi trường do các đoàn thanh tra chuyển lên… 

Thanh tra Chính phủ trong kết luận thanh tra đã đánh giá công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai, đầu tư XDCB ở tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển của địa phương, nhưng bên cạnh đó còn có những hạn chế, vi phạm. 

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND Hậu Giang (nhiệm kỳ 2011-2015), do để xảy sai phạm tại địa phương. 

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kết luận trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc, từ năm 2011 - 2016, ở cấp tỉnh đã thực hiện tổng số 43 cuộc kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 77 đơn vị với tổng số tiền phạt trên 4,933 tỷ đồng, đến nay, đã chấp hành quyết định xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,558 tỷ đồng và còn chưa nộp phạt số tiền trên 374,8 triệu đồng. 

Thanh tra Chính phủ qua kiểm tra xác xuất một số hồ sơ thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã phát hiện tổng số tiền phải xử phạt vi phạm hành chính gần 3,5 tỷ đồng nhưng không được người có thẩm quyền xử phạt.

Đối với công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về đất đai, trên địa bàn Hậu Giang có 5.755 ha đất chuyển mục đích tự phát không theo quy hoạch từ đất lúa sang đất trồng cây lâu năm, sang đất ở, trong đó Phụng Hiệp 4.500ha, Vị Thủy 27,7 ha, Châu Thành A 602,62 ha, thị xã Ngã Bảy 603,75 ha…Trách nhiệm thuộc Chủ tịch các xã, huyện và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang… 

Đối với việc thu nộp ngân sách tiền sử đụng đất, Thanh tra Chính phủ xác định tại Cục thuế tỉnh Hậu Giang còn còn 11 dự án còn nợ tiền sử dụng đất phải thu nộp ngân sách với tổng số tiền 90.436.617.611 đồng.

Thanh tra Chính phủ qua kiểm tra chi tiết một số dự án, công trình, trong đó Công trình Quảng trường UBND tỉnh Hậu Giang do Văn phòng UBND tỉnh làm chủ đầu tư và tại công trình này chủ đầu tư ban hành quyết định điều chỉnh tăng khối lượng, hạng mục, thay đổi nguyên vật liệu làm tăng vượt tổng mức đầu tư lên trên 65 tỷ đồng trong khi chưa được người ra quyết định đầu tư ban hành quyết định tăng tổng mức đầu tư. 

Điều đáng nói là sau đó UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14-6-2013 tăng tổng mức đầu tư lên trên 65 tỷ đồng nhằm hợp thức hoá các quyết định điều chỉnh tăng không đúng thẩm quyền của chủ đầu tư - Văn phòng UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 1-1-2011 đến 31-12-2016,  Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện một số nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường; đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; Xem xét xử lý trách nhiệm Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang liên quan đến việc không xem xét kiến nghị xử phạt của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 5-11-2015, Quyết định số 271/QĐ- STNMT ngày 23-7-2015 với tổng mức tiền phạt tạm tính 3.495.000.000 đồng. 

Xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thị có các dự án không phù hợp quy hoạch, đặc biệt là huyện Châu Thành A; kiểm điểm Sở Tài chính, Sở TN&MT trong việc xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử đụng đất trong thời kỳ thanh tra (2011 - 2016) tại các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Hậu Giang không đúng theo quy định của Luật Đất đai 2003, Luật Đất dai 2013 và bảng giá đất của UBND tỉnh để xác định giá (nhất là các trường hợp xác định giá sau ngày 1-1-2015). 

Xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc 21 trường hợp nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng mà được cấp giấy CNQSĐĐ và triển khai thực hiện dự án; xem xét trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị để xảy ra vi phạm trong công tác đấu thầu gồm BQLDA Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BQLDA Dân dụng và Công nghiệp; BQLDA Giao thông, BQLDA Phụng Hiệp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT và Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011- 2015.

Đối với vấn đề tài chính, kết luận của Thanh tra Chính phủ xác định số tiền xử lý các sai phạm về kinh tế tổng cộng 230.387.963.208 đồng, gồm: Truy thu số tiền 28.008.160.791 đồng của 8 trường hợp các tổ chức, cá nhân được thuê, giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất; 99.014.402.600 đồng là tiền tạm tính đối với 21 DN nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính; cơ quan thuế truy thu tiền thuế sử dụng đất còn phải nộp 101,114.408.012 đồng và căn cứ vào các quy định của pháp luật để tính toán truy thu khoản tiền phạt chậm nộp theo quy định…

Đức Văn