Sáng 22/1, Tiểu Ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng XIII tổ chức diễn tập, tổng duyệt các bước cuối cùng trước ngày khai mạc Đại hội Đảng XIII.
Từ sáng sớm, các lực lượng diễn tập diễn đưa đón các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự phiên khai mạc trù bị Đại hội đúng giờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn và đảm bảo an ninh trên tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lực lượng quân đội tham gia tổng duyệt nội dung đưa đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Lực lượng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng duyệt nội dung đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lực lượng Quân nhạc diễn tập cử hành nghi lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng đoàn công tác đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Sau khi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác di chuyển về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn và đảm bảo an ninh trên tuyến đường đoàn đại biểu di chuyển từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).
B.S (theo TTXVN)