Cụ thể: Thứ nhất, Bộ GTVT phải quyết liệt thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư BOT trong bối cảnh nguồn vốn nhà nước hạn hẹp. Đây là chủ trương đúng đắn tuy ở một số dự án có vấn đề cần xử lý. “Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án như đường bộ cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, đường ven biển…” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói. 

Thứ hai, hiện nay chi phí logistics tại Việt Nam rất lớn, Bộ GTVT cần khẩn trương chuẩn bị nội dung để Thủ tướng chủ trì 1 hội nghị về cắt giảm thủ tục, chi phí trong lĩnh vực này.

Vấn đề thứ ba là đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành các dự án gắn với bảo đảm chất lượng, chất lượng đầu tư, khai thác sử dụng. Hiện chỗ này chỗ khác vẫn có tình trạng đường vừa làm đã hỏng nên cần hết sức quan tâm. 

Thứ tư, cụ thể chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông cần phải thực hiện quyết liệt. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Cảng hàng không, cảng sông… có xã hội hóa đầu tư hay không? Cần quan tâm đồng bộ đường không, đường thủy, đường sắt, tạo cơ chế thúc đẩy đầu tư. Nguồn lực trong dân rất lớn, chỉ cần tạo điều kiện tốt, với các giải pháp bảo đảm môi trường, phân phối lợi ích hài hòa… thì sẽ làm tốt lĩnh vực này”. 

Cuối cùng, Thủ tướng quan tâm tới việc áp dụng thu phí điện tử tại các trạm BOT giao thông còn rất hạn chế, tỷ lệ rất thấp. Yêu cầu đặt ra là càng minh bạch càng tốt, cần phải thực hiện quyết liệt chủ trương thu phí điện tử dù rằng còn vướng mắc giữa các bộ, ngay cả ý kiến doanh nghiệp cũng khác nhau.

Phạm Huyền