Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, trước sự phát triển nội tại của ngành GTVT, kinh tế-xã hội, việc sửa đổi luật GTĐB sau 9 năm áp dụng là cấp thiết. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai phát sinh một số bất cập, tồn tại chưa theo kịp với quá trình thực tiễn, ứng dụng công nghệ, hạ tầng, phương tiện... 

Thứ trưởng Thọ đánh giá: Vẫn còn nhiều quy định rườm rà, chưa chặt chẽ, chưa sát thực tiễn. Bộ chủ trương nghiên cứu gom lại các loại hình kinh doanh như chỉ có cố định và hợp đồng; xe du lịch, taxi cũng sẽ thuộc loại hợp đồng này. 

Vấn đề quy hoạch mạng lưới đường bộ trước quy định tại Luật Quy hoạch, Thứ trưởng Thọ cho rằng: công tác quy hoạch phải phủ lên được kết cấu hạ tầng đường sá, bến xe, dự báo sự tăng trưởng phương tiện, lưu lượng để có các giải pháp phù hợp. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý, phát triển hạ tầng giao thông, vận tải. Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu làm rõ quy định liên quan đường cao tốc, biện pháp quản lý chặt chẽ Grab, Uber, gom loại hình taxi, vận tải công cộng... 

Trước các kiến nghị về phù hiệu, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho rằng cần nghiên cứu cụ thể, tính đến giải pháp thay phù hiệu bằng màu biển số để dễ dàng quản lý.

Phạm Huyền