Ông Nguyễn Văn Thể cho biết "Được tín nhiệm thực hiện nhiệm vụ này là vinh dự của tôi. Đồng thời, trong điều kiện ngân sách nhà nước và đầu tư công eo hẹp, nợ công đang ở mức cao, nguồn vốn vay ODA và huy động từ xã hội rất khó khăn, thì đây cũng là thách thức rất lớn cho bản thân tôi và ngành".

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho rằng, giao thông vận tải có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, là mạch máu của nền kinh tế, giao cần phải đi trước một bước để mở đường, tạo đột phá cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và sự ổn định bền vững của đất nước.

"Thực hiện nhiệm vụ này trong điều kiện ngân sách nhà nước và đầu tư công rất eo hẹp, nợ công đang ở mức cao, nguồn vốn vay ODA và huy động từ xã hội rất khó khăn là một thách thức rất lớn cho bản thân tôi và ngành giao thông vận tải", ông Nguyễn Văn Thể cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thể cũng nhận rõ, hiện giao thông vận tải đang là một trong ba điểm nghẽn của nền kinh tế, là một trong ba khâu đột phá mà cả hệ thống chính trị cần tập trung tháo gỡ. Trong giai đoạn trước mắt cần tập trung giải quyết một số việc cấp bách như: Đề xuất phương án sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2017-2020, sớm triển khai xây dựng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam và sân bay Long Thành, sớm hoàn thành các tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội và TP HCM, đề xuất giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông cho thủ đô Hà Nội, TP HCM và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các vấn đề liên quan đến các dự án BOT của ngành giao thông...

Về lâu dài, tìm giải pháp huy động các nguồn vốn để phát triển cân bằng và hiệu quả các loại hình giao thông vận tải, nhất là phát huy hiệu quả đường thuỷ nội địa, đường sắt vè đường biển nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.      

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh "Ngành Giao thông vận tải đã lập được nhiều kỳ tích và thành tựu trong quá khứ, tuy nhiên tương lai còn rất nhiều việc phải làm. Trong giai đoạn này, hơn bao giờ hết, ngành GTVT phải có bước đi đột phá chiến lược về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước".

Thu Thuỷ