Hội nghị nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nguyên. Đồng thời đây còn là diễn đàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, thảo luận về các chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn các nguồn vốn cho phát triển vùng Tây Nguyên trong thời gian tới.

Trong những năm qua, nhiều nguồn vốn đầu tư vào vùng Tây Nguyên đã làm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Theo ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, so với hai lần tổ chức trước, hội nghị lần này sẽ đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Cụ thể như trước ngày diễn ra hội nghị, vào đêm 16/5 sẽ có “Đêm an sinh xã hội” với sự tham gia, đóng góp, giúp đỡ của các nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị và các mạnh thường quân, nhất là hệ thống các ngân hàng thương mại sẽ ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên.

Qua nguồn ủng hộ này, hoạt động an sinh xã hội sẽ tập trung vào những lĩnh vực như: Giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, đầu tư về y tế, nguồn nhân lực, xóa nhà dột nát cho đồng bào nghèo…

Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến thời điểm này đã có 6 dự án đăng ký đầu tư vào vùng Tây Nguyên với tổng số vốn cam kết trên 1.720 tỷ đồng.

Văn Thành