Chiều nay (11-9), tại phiên họp 27, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 16,96 km² diện tích tự nhiên và 9.108 người của xã Mỹ Đức. Còn thành phố Hà Tiên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 100,49 km² diện tích tự nhiên và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.

Phiên họp thứ 27 Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Theo Đề án của Chính phủ, thị xã Hà Tiên là đô thị biên giới nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên, thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Hà Tiên không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kiên Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn là đầu mối giao thông, giao thương nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với Vương quốc Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á qua đường xuyên Á.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa nhanh trên địa bàn thị xã Hà Tiên trong thời gian qua đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý hành chính lãnh thổ, do đó cần có bộ máy chính quyền của đô thị có trình độ phát triển cao hơn, đủ năng lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Uỷ ban Pháp luật nhận thấy, việc thành lập phường Mỹ Đức và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang là cần thiết, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Xã Mỹ Đức và thị xã Hà Tiên đã cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập phường và thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III được quy định tại Nghị quyết số 1211 và Luật TCCQĐP. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đã đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật để trình UBTVQH ra Nghị quyết về việc thành lập phường, thành phố.

Ngoài ra, để thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo tỉnh Kiên Giang tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ các phương án sắp xếp các đơn vị hành chính trực thuộc chưa đủ tiêu chuẩn của thị xã Hà Tiên để bảo đảm tính tổng thể và ổn định của đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 128 của Luật TCCQĐP.

Theo VOV