Theo đề án, thành lập phường Tiến Thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tiến Thành hiện nay. Sau khi thành lập, phường Tiến Thành có 8 khu phố, có 25,61km2 diện tích tự nhiên, dân số 11.909 người.

Thành phố Đồng Xoài được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và số xã, phường của thị xã Đồng Xoài hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Đồng Xoài có diện tích tự nhiên 167,32km2, dân số 150.052 người.

Thành phố Đồng Xoài có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 6 phường: Tân Phú, Tân Bình, Tân Thiện, Tân Xuân, Tân Đồng, Tiến Thành và 2 xã Tân Thành, Tiến Hưng. 

Một góc thành phố Đồng Xoài

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua đề án thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Khai. Sau khi thành lập, thị trấn Tân Khai có diện tích tự nhiên 42,75km2, dân số 15.269 người. 

Đức Trí