Trong danh sách này, số DN công khai lần đầu là 96 DN nợ 100,487 tỉ đồngthuế, phí và các khoản liên quan đến đất gồm 91 DN nợ 21,9 tỉ đồng; 4 DN nợ 31,584 tỉ đồng tiền thuê đất, đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Sỹ Ngàn nợ 15,092 tỉ đồng; và Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung nợ tiền sử dụng đất 46,939 tỉ đồng. 106 DN còn lại, cơ quan thuế đã công khai từ năm 2015 đến 2018 nhưng vẫn “chây ì” số nợ thuế, phí và các khoản hơn 1.026 tỉ đồng.

Trong đó 94 DN nợ 588,249 tỉ đồng thuế, phí và đứng đầu danh sách này là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nợ 168,429 tỉ đồng; 5 DN nợ 13,055 tỉ đồng tiền thuê đất, cao nhất là Công ty cổ phần Xây dựng số 12 Thăng Long nợ hơn 8 tỉ đồng; 7 DN nợ tiền sử dụng đất 424,827 tỉ đồng, nợ nhiều nhất là Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà hơn 164 tỉ đồng…

H.A