Trong đó, có 3 doanh nghiệp nợ thuế, phí, lớn nhất là Công ty cổ phần HANCORP nợ 3,751 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hải Long nợ 3,085 tỷ đồng; Công ty TNHH Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp điện và Viễn thông nợ 2,563 tỷ đồng. 

Tiếp theo là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và xây dựng Tam Sơn nợ 2,531 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Quân Trang nợ 1,966 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vinacona nợ 1,702 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng nền móng Long Xuyên nợ 1,651 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu và Đầu tư nợ 1,581 tỷ đồng...

B.K.