Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác liên quan đến Công ước chống tra tấn giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan giai đoạn 2018-2020 nhằm hỗ trợ xây dựng giáo trình, đào tạo giảng viên, báo cáo viên pháp luật về kỹ năng, phương pháp giảng dạy Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam có liên quan với mục tiêu giúp Bộ Công an Việt Nam đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Công an trong thời gian tới. 

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật trong CAND trong đào tạo về Công ước chống tra tấn. 

Trung tướng GS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia đến từ Học viện Clingendael của Hà Lan đã tập trung giới thiệu về công tác đào tạo và phương pháp giảng dạy, học tập Công ước chống tra tấn. Sau lớp tập huấn, các học viên sẽ xây dựng và hoàn thành giáo trình giảng dạy về Công ước chống tra tấn. Trên cơ sở đó, trong năm 2019 và năm 2020, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam và Học viện Clingendael tổ chức các lớp tập huấn đào tạo các giảng viên các kỹ năng, phương pháp để sử dụng giáo trình xây dựng được từ lớp tập huấn này. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức lớp tập huấn tiếp tục thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam trong triển khai, thực hiện Công ước nói riêng và quyết tâm bảo đảm quyền con người nói chung đồng thời cũng là một biểu hiện sinh động về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.


Mai Hương