Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài về Campuchia cho lãnh đạo và chuyên viên các Sở TT&TT phía Nam; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các Bộ, ban, ngành; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại  thuộc một số tỉnh có đường biên giới với Campuchia.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Nội dung phổ biến về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với Campuchia. Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay. Quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy của Campuchia, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam  - Campuchia.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu trực tiếp tham luận và nghe về vấn đề “Thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay” do ông Lê Văn Nghiêm, Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại – Bộ TT&TT trình bày.


Trần Lĩnh