Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng. Trong thời gian học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, trao đổi các kiến thức chuyên đề trọng tâm gồm công tác quản lý cư trú đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài; Công tác quản lý hành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và quản lý phương tiện đặc biệt; Công tác quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở; Công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Học viên lớp bồi dưỡng với các đại biểu.

Bên cạnh những vấn đề lý luận trên lớp, Học viện CSND cũng sẽ mời các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn về nghiệp vụ quản lý hành chính tổ chức các buổi tọa đàm để các học viên có điều kiện giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn công tác của lực lượng CAND Việt Nam.

PV