Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, từ khi thành lập, tổ chức Hội Hữu nghị Cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia nay bao gồm nhiều hội, chi hội và ban liên lạc tại 20 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tại 8 tỉnh, thành phố cả nước.

Các đại biểu dự đại hội sáng 19-10.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia. Đội ngũ cựu chuyên gia theo đó tiếp tục là cầu nối, đóng góp nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước, sự phát triển của hai dân tộc.

Đặc biệt, ngày 12-7 vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng cho lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 – 1989. Đây là sự ghi nhận, đánh giá công lao, thành tích to lớn, đặc biệt xuất sắc của lực lượng chuyên gia Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ ba với 21 ủy viên là các cựu chuyên gia tiêu biểu trong các hội, chi hội và ban liên lạc thuộc các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Đại tá Trịnh Vinh Pha, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, cựu cán bộ chuyên gia tại Campuchia, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Đồng chí Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ hai.

Về các mặt công tác trọng tâm trong thời gian tới, Đại hội tiếp tục xác định lực lượng cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân ta vun đắp quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển, thiết thực.

Các đại biểu cũng nhất trí đẩy mạnh hoạt động, làm phong phú, đa dạng các nội dung hoạt động của Hội trên các lĩnh vực; phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc giải quyết chế độ, chính sách cho các cựu chuyên gia giúp cách mạng Campuchia.

Cách đây hơn 40 năm, sau khi Campuchia được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo, trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục giúp đỡ nhân dân Campuchia anh em xây dựng lại đất nước từ đống tro tàn do nạn diệt chủng gây ra.

Các chuyên gia Việt Nam giúp đỡ nhân dân Campuchia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, từ Trung ương đến cơ sở. Các chuyên gia Việt Nam đã không quản gian khổ, hy sinh, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giúp cách mạng Campuchia trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, khôi phục và phát triển đất nước.

Các chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vô sản và rút về nước vào ngày 26-9-1989. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn, các cựu chuyên gia tiếp tục công tác trên các cương vị khác nhau và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiện Nhân