Chiều 16-4, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã lập danh sách sơ bộ 90 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 14, trong đó 42 người được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu và 48 người tự ứng cử.

Hội nghị nhất trí biểu quyết danh sách 36 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá 14.

Tính đến hôm nay (16-4), có 16 người tự rút tên khỏi danh sách ứng cử. Kết quả lấy ý kiến tại nơi cư trú, nơi làm việc đối với 74 ứng cử viên cho thấy, có 44 người đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri và 30 người đạt dưới 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã nêu cao tinh thần dân chủ, bàn bạc thảo luận kỹ và thống nhất, không đưa vào danh sách ứng cử những người có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú dưới 50%, đồng thời thống nhất không đưa vào danh sách 8 người có vụ việc được cơ quan chức năng cung cấp và cử tri phản ánh không đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 của TP.HCM là 36 người, trong đó 5 người ngoài Đảng, 15 nữ, 3 dân tộc thiểu số, 2 tôn giáo, 6 người trẻ và 2 người tự ứng cử.

Đây là những ứng cử viên đúng tiêu chuẩn, được hiệp thương giới thiệu đúng quy trình theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da can/dioxin Việt Nam - Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết: “Chúng tôi lựa chọn những người tiêu biểu, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, những người đó phải được sự tín nhiệm của nhân dân”./.

Theo vov.vn