Kết quả của việc Hiệp thương giá than cho điện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào của giá điện (do cơ cấu nhiệt điện than trong tổng nhu cầu điện cả nước hiện nay rất cao), tức là ảnh hưởng trực tiếp đến kịch bản điều hành giá điện trong thời gian tới.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, hôm nay (25-3) là ngày mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải báo cáo về phương án điều chỉnh giá điện 2017. Tuy nhiên, hiện Tập đoàn này cho biết, còn đang phải đợi kết quả hiệp thương giá than.

Kịch bản giá điện 2017 sẽ rõ ràng trong tháng 3 này

Ngoài vấn đề trên, chủ trì cuộc họp về tình hình tài chính, sản xuất, kinh doanh 2015, 2016 của TKV, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá: kết quả sản xuất kinh doanh (của TKV) giảm sút nhiều, đáng lo ngại, một số dự án đầu tư kém hiệu quả, chưa thu hồi vốn đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu TKV xây dựng báo cáo tổng thể, đầy đủ và hoàn chỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, dòng tiền, cơ chế quản lý tập đoàn và các công ty con; quản trị, sắp xếp, đổi mới DN đến hết 2016, đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng của TKV và những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu. Báo cáo phải hoàn thành và gửi BỘ Công Thương trước 25/3 để báo cáo Thủ tướng.

Bộ Công Thương, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường được giao tăng cường giám sát hoạt động của TKV; nghiên cứu, xử lý kịp thời các kiến nghị của TKV và Tổng Công ty Đông Bắc.

Về hiệp thương giá bán than cho sản xuất điện và phân bón, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, phân tích kỹ các yếu tố chi phí đầu vào sản xuất, tiêu thụ than để xác định giá hiệp thương, báo cáo Thủ tướng trước 30-3 này. 

Vũ Hân