Cụ thể, trước đó, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh có đưa tin về dự án bô-xít Tây Nguyên - Mọi con đường đều dẫn đến thua lỗ và cho biết, nếu sản xuất 660.000 tấn bô-xít sẽ lỗ khoảng 37,4 triệu USD.

Phó Thủ tướng yêu cầu (TKV) nghiên cứu và có ý kiến giải trình gấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 4/4/2015.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản thông tin thêm về dự án này, trong đó khẳng định, sau 4, 5 năm lỗ, cả 2 dự án Tân Rai và Nhân Cơ đều sẽ có hiệu quả và ý kiến cho rằng sẽ lỗ 37,4 triệu USD là vội vã và thiếu căn cứ.

PV