Trả lời câu hỏi của các đại biểu về việc thực hiện đầu tư các công trình giao thông bằng hình thức BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, việc huy động nguồn lực đầu tư nói chung, đặc biệt giao thông bằng hình thức BOT là chủ trương rất đúng đắn của Đảng, nhà nước do vốn đầu tư rất lớn trong khi ngân sách hạn hẹp. Việc thu hút nguồn vốn vào lĩnh vực này đạt được kết quả quan trọng, thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thừa nhận, không ít dự án bộc lộ hạn chế như chất lượng đầu tư thấp, thời gian thu phí dài, mức phí, vị trí đặt trạm gây bức xúc mạnh mẽ trong nhân dân. Chính phủ đã có chỉ đạo lập lại trật tự kỷ cương như: yêu cầu Bộ GTVT rà soát lại các dự án BOT để xác định tổng mức đầu tư, từ đó xác định chi phí và thời gian thu phí hợp lý; vị trí trạm thu phí đảm bảo hài hoà lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và đặc biệt là của người dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan nói chung, nhất là pháp luật liên quan đến hợp tác công tư để huy động nguồn lực, đảm bảo công khai minh bạch, khắc phục kẽ hở làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước....; Tiếp tục rà soát dự án BOT và khắc phục tồn tại như cử tri đã nêu; xử lý nghiêm sai phạm.Tiến hành xây dựng kế hoạch hoá đầu tư, thực hiện quy hoạch để cân đối nguồn lực, trong đó xác định rõ tuyến đường, công trình đầu tư BOT, công bố công khai để nhà đầu tư, người dân biết; tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo đấu thầu, người dân kiểm tra giám át; đầu tư BOT trên tuyến đường mới, không phải đường độc  đạo, đảm bảo người dân được quyền lựa chọn; Tăng cường quản lý nhà nước với dự án BOT từ quy hoạch, kế hoạch, lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, đến thi công, nghiệm thu, bàn giao, vận hành....đảm bảo giảm giá phí, thời gian thu phí, chống tiêu cực thất thoát; lựa chọn nhà đầu tư theo đấu thầu, cạnh tranh với các tuyến đường bộ Bắc- Nam và các tuyến đường khác; xử lý nghiêm mọi vi phạm.

Về hình thức đầu tư BT mà đại biểu nói gây thất thoát và bức xúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: Thủ tướng yêu cầu rà soát các dự án BT đang triển khai, xem xét việc quản lý thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, như giá trị sử dụng đất, giá trị công trình BT xem có đúng đầu tư không hay khai khống? Hoàn thiện pháp luật về đầu tư xây dựng theo hướng kiểm soát chặt chẽ, công khai, xác định đúng giá trị tài sản, giá trị sử dụng đất, chống thất thoát. Có cơ chế khuyến khích địa phương chủ động bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đấu giá thay vì chỉ thầu hoặc đầu tư bằng BT, tạo nguồn vốn đầu tư trực tiếp để xây dựng hạ tầng giao thông.

Thu Thuỷ