Được phát biểu 5 phút trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề cập đến thuật ngữ “trạm thu phí” BOT.

Ông cho rằng, chủ trương phát triển giao thông theo hình thức BOT là một chủ trương đúng, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hiện nay vì ngân sách chúng ta hạn chế, nợ công đang ở mức cao. Việc thực hiện rất quyết liệt, qua thời gian góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hoàn chỉnh…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đăng đàn trả lời chất vấn sáng nay

Bên cạnh đó Bộ trưởng cũng chỉ ra những bất cập, như việc quản lý, đấu thầu, tổ chức khai thác các trạm BOT, đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân, của Nhà nước và doanh nghiệp… khiến dư luận xã hội rất quan tâm.

“Tiếp thu ý kiến của đồng bào cử tri cả nước, của ĐBQH và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cùng với nhiều bộ ngành đã tiếp thu ý kiến, chúng tôi đã chỉ đạo rà soát, đang có báo cáo trình Chính phủ thay tên gọi trạm thu phí BOT bằng một cái tên mới phù hợp hơn với Luật và các yêu cầu” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Gửi lời cảm ơn dư luận xã hội và ĐBQH trong thời gian vừa qua đã hết sức quan tâm, thay mặt Bộ GTVT, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thành thật nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân về những yếu kém của ngành GTVT, đồng thời hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước để hoàn thiện hạ tầng giao thông, tổ chức vận tải, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Đặc biệt là tổ chức vận hành các dự án BOT một cách tốt nhất”, ông nhấn mạnh

Bộ trưởng vừa dứt lời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị việc đổi tên “trạm thu phí” và “trạm thu giá” không cần nghiên cứu và trình. 

“Tôi thấy cứ trở về tên cũ là được, đợi trình Chính phủ nữa lâu lắm, cái tên cũ cứ giữ lại thôi” – Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.


A.Quỳnh