Tính đến ngày 19-2, Quảng Bình có 56/62 xã, phường có Quyết định phê duyệt đối tượng, kinh phí thiệt hại với tổng số tiền hơn 1.922/2.328 tỷ đồng, đạt 83% so với kê khai ban đầu, trong đó đã chi trả hơn 1.574 tỷ đồng, đạt 86% so với tổng số tiền Trung ương cấp tạm ứng cho tỉnh.

Việc kê khai, bồi thường thiệt hại được các cấp, ngành thực hiện khẩn trương, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đối với hải sản tồn kho, đến nay Quảng Bình đã có quyết định phê duyệt 18/25 cơ sở với khối lượng 975,5/2.505,9 tấn, số tiền phê duyệt hơn 19 tỷ đồng; chi trả gần 11 tỷ đồng.

Các đơn vị, địa phương ở Quảng Bình phối hợp tốt với nhau để thực hiện việc chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình tiếp tục yêu cầu các địa phương khẩn trương phê duyệt cho các đối tượng bị ảnh hưởng còn lại theo Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu chậm nhất đến ngày 20-2 phê duyệt 100% đối tượng và ngày 25-2 chi trả tiền đền bù hết cho tất cả các đối tượng bị thiệt hại.

Đối với những đối tượng kê khai không đúng nhằm trục lợi, đối tượng vi phạm an ninh trật tự an toàn xã hội, các ngành chức năng cần sớm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Sông Lam - N. Quý