Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định trích 909 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích cho hai huyện trên. 

Cụ thể trích 414 triệu đồng cho bà con ngư dân bị ảnh hưởng thuộc huyện Vĩnh Linh và 495 triệu đồng cho bà con ngư dân huyện Hải Lăng.

Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho ngư dân xã Gio Hải.  

Cùng ngày, tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh), ngành chức năng cũng đã thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 116 lao động và chủ 177 tàu, với tổng kinh phí gần 16,4 tỷ đồng. 

Tại huyện Hải Lăng, việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho ngư dân xã Hải An đã hoàn tất, hiện đang tiến hành chi trả, bồi thường tại xã Hải Khê. Tổng kinh phí chi trả đợt 1 cho hai xã này là trên 31 tỷ đồng, với tổng cộng 353 tàu thuyền và 177 lao động trực tiếp tham gia đánh bắt hải sản trên tàu thuyền.

Thanh Bình