Ngày 9-4, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng, ký công văn hỏa tốc gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Kiên Giang về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, liên quan đến đất đai ở huyện đảo Phú Quốc. 

Theo công văn, thời gian qua tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn ra phức tạp (chuyển nhượng, san lấp, phân lô, xây dựng hạ tầng và nhà ở trên đất nông nghiệp…), nguy cơ phá vỡ quy hoạch nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 

Công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. 

Phó Thủ tướng Thường trực giao Thanh tra Chính phủ bổ sung thanh tra việc quản lý, sử đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc vào kế hoạch tiến hành thanh tra của đoàn thanh tra theo Quyết định số 106 ngày 28-3, của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý Thanh tra Chính phủ cần tập trung làm rõ trách nhiệm quản lý đất đai; việc san lấp, phân lô, xây dựng hạ tầng và nhà ở trên đất nông nghiệp; việc giải quyết tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp được tách. 

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang kiểm tra và xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Phú Quốc theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1-7-2018.

Một bãi biển ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). 

Trước đó, chiều 2-4, ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đến UBND tỉnh Kiên Giang để công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản và môi trường tại địa phương này. Đoàn làm việc 70 ngày và Trưởng đoàn là ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 (Cục III, Thanh tra Chính phủ).

Theo kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường tại Kiên Giang trong giai đoạn tháng 1-2011 hết tháng 12-2017. Trong đó, công tác bảo vệ môi trường nước, xử lý chất thải rắn tại các đô thị, chất lượng nước của sông Dương Đông (huyện Phú Quốc)… sẽ được Đoàn thanh tra đặc biệt quan tâm. 

Ở lĩnh vực khoáng sản, Đoàn làm việc tập trung thanh tra hoạt động khai thác đá vôi tại Hòn Chông (huyện Kiên Lương) và đánh giá trữ lượng, thực tế khai thác, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khai thác đá… 

Văn Đức