Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các CBCS trong Báo chí lực lượng CAND.

Sáng 16-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm các gian trưng bày tham gia Hội báo Toàn quốc 2019. Đi cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi. Khi ghé thăm gian trưng bày của Báo chí lực lượng CAND, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã xem các ấn phẩm tiêu biểu, trò chuyện và chụp ảnh cùng các nhà báo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND.

Là một bộ phận của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo chí lực lượng CAND không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND. Là diễn đàn trao đổi, học tập nâng cao trình độ lý luận, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ CAND; cầu nối giữa lực lượng CAND với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT; phương tiện cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Cùng với báo chí cả nước, Báo chí lực lượng CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

Trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Báo chí lực lượng CAND đã thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết mang tính chiến đấu cao để phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tuyên truyền có hiệu quả về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại, các vấn đề về chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước. Báo chí lực lượng CAND luôn bám sát và phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ các nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm gian trưng bày của Báo chí lực lượng CAND sáng 16-3. 

Trải qua hơn 70 năm, từ một ấn phẩm non trẻ ban đầu, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên, Báo CAND đã có những bước trưởng thành, phát triển vượt bậc. 

Phát huy vai trò, thế mạnh và tính đặc thù của Báo chí CAND; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát thực tiễn đấu tranh bảo vệ ANTT; tăng cường các bài viết chính luận sắc bén, đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu, hoạt động, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm; góp phần bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng. 

Đồng thời củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng CAND. Chủ động kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với người nghèo, qua đó phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc, nối nhịp cầu thân ái giữa lực lượng Công an với nhân dân bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ghi nhận những đóng góp, thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Báo CAND nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Duy Tiến