Cùng đi với đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Trợ lý Phó Thủ tướng; đồng chí Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các đại biểu có Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND, các đồng chí trong Ban biên tập, lãnh đạo các ban chuyên môn của Báo CAND, lãnh đạo Tạp chí CAND, Nhà xuất bản CAND…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, TBT Báo Công an nhân dân đã báo cáo đồng chí Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn về tình hình hoạt động của Báo CAND.

Tại buổi đón tiếp, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND đã báo cáo đồng chí Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn về tình hình hoạt động của Báo CAND. Là cơ quan của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Báo CAND đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND. 

Hiện nay, ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Báo CAND có Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng thường trú tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Tây Nguyên. 

Báo đang xuất bản 6 ấn phẩm báo in gồm: Báo CAND phát hành hàng ngày, Văn nghệ Công an phát hành 1 kỳ/ tuần, An ninh thế giới tuần phát hành 2 kỳ/ tuần, An ninh thế giới tháng phát hành 2 kỳ/ tháng, Cảnh sát toàn cầu tuần phát hành 2 kỳ/ tuần và Cảnh sát toàn cầu tháng phát hành 2 kỳ/ tháng; Báo CAND điện tử. 

Về mặt nội dung, ngoài việc tập trung thông tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước xung quanh các vấn đề an ninh trật tự, Báo CAND tập trung tuyên truyền nhiều nội dung, trong đó nổi bật là các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương  5, Nghị quyết Trung ương 6, cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác. 

Báo CAND luôn đẩy mạnh mảng bài đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các bài viết về gương người tốt việc tốt. Mảng bài quốc tế được tăng cường và được đông đảo bạn đọc chú ý. Báo CAND điện tử, ngoài bản tiếng Việt còn có phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc có lượng truy cập cao. Trong nhiều năm qua, Báo CAND rất quan tâm các mảng hoạt động xã hội từ thiện, đồng hành với các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, cán bộ chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp.

Bên cạnh các thuận lợi, hiện Báo CAND cũng gặp nhiều khó khăn như số lượng báo phát hành sụt giảm, công in tăng, giá giấy tăng gấp 5 lần kể từ đầu năm đến nay. Báo Điện tử CAND vẫn đang tiếp tục nâng cấp hoạt động nhưng nguồn thu từ báo điện tử còn hạn chế, mặc dù báo đã có đội ngũ trẻ, tâm huyết với nghề. 

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ghi nhận, biểu dương các thành tích của Báo CAND và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên  của Báo. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận định: “Cùng với báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí CAND nói chung, Báo CAND nói riêng đã phát triển ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, cán bộ, phóng viên Báo CAND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cập nhật và đưa tin kịp thời, đúng định hướng tuyên truyền hoạt động đối nội và đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Báo đã đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành của Bộ Công an… Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động ra sức chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, hòng thực hiện ý đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, báo chí CAND nói chung, trong đó Báo CAND với vị trí là tờ báo đầu ngành của lực lượng CAND đã giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần bảo vệ và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; thực hiện tốt chức năng giáo dục, động viên, cổ vũ quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các đồng chí đã kiên trì, dũng cảm đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, các biểu hiện suy thoái trong một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân; tăng cường các bài viết vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác nhân dân; đồng thời, phản ánh những kinh nghiệm hay trong công tác giáo dục, quản lý con người, quản lý xã hội, góp phần củng cố trật tự, kỷ cương xã hội…”

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu báo chí CAND phải là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng; báo chí nói chung, trong đó có báo chí CAND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Trước những vấn đề mới, còn những luồng dư luận khác nhau, những vấn đề mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để chống phá, Báo cần chủ động định hướng tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ngăn ngừa các hành vi chống phá, kích động gây rối...

Báo CAND cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và  vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động triển thực hiện các bài viết đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tặng cán bộ, chiến sĩ Báo CAND món quà lưu niệm.

Để nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại về an ninh trật tự, Báo CAND cần đưa được nhiều thông tin kịp thời đến đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Phiên bản Báo CAND điện tử tiếng Anh, tiếng Trung Quốc cần tiếp tục tăng cường, đổi mới cả nội dung và hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 

Báo CAND cũng cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xây dựng khối đoàn kết, ổn định, thống nhất trong đơn vị; giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị của người cầm bút, không chỉ trên mặt báo mà cả đối với mạng xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ Báo CAND tại buổi gặp mặt.

Người làm Báo CAND phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, đặc biệt trước những vấn đề nhạy cảm liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc cần cân nhắc, suy nghĩ những tác động có thể xảy ra khi nói và viết trên mạng xã hội, tránh để kẻ xấu lợi dụng, gây phân tâm, hoài nghi trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thay mặt những người làm công tác báo chí trong lực lượng Công an, Thiếu tướng Mai Văn Hà cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng và khẳng định, những người làm báo của lực lượng Công an nghiêm túc quán triệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng. Thiếu tướng Mai Văn Hà cũng kiến nghị, trong thời gian tới, nhiệm vụ  của các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an rất nặng nề, đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Báo CAND nói riêng và các đơn vị báo chí Công an nói chung hoàn thành nhiệm vụ. 

N.Nguyễn