Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương ( TƯ) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thành viên Đoàn công tác.

Trước đó, Đoàn công tác BCĐ Trung ương về PCTN đã làm việc với 7 đơn vị trực thuộc TƯ Đoàn. Từ kết quả làm việc, Đoàn công tác đã xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại TƯ Đoàn trong năm 2019.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ ĐVTN trong sạch, vững mạnh, vì vậy ngay từ đầu năm 2019, trong nội dung duyệt kế hoạch, chương trình công tác, Ban Bí thư TƯ Đoàn đã quán triệt thực hiện công tác PCTN đến từng lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động. 

Việc triển khai các Chỉ thị, thông báo, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đoàn liên quan đến công tác PCTN được Đảng ủy, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan TƯ Đoàn chỉ đạo các cấp ủy, các ban, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Đặc biệt là thực hiện công khai, minh bạch về chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc; công khai việc quản lý, sửa dụng ngân sách, tài sản, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn chi tiêu ngân sách hợp lý; việc kiểm soát tài sản, thu nhập được công khai, minh bạch…Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, người lao động biết để cùng giám sát thực hiện. Các chương trình, dự án xây dựng do TƯ Đoàn làm chủ đầu tư đều được thực hiện theo đúng quy định, không xảy ra tham nhũng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận bên lề buổi làm việc.

Tuy nhiên báo cáo cũng cho rằng, hiện nay, trong hệ thống đoàn thể, nghiệp vụ trực thuộc có lúc, có nơi nghiệp vụ quản lý, chuyên môn tài chính còn hạn chế, chính vì vậy việc xử lý thu chi chưa đảm bảo nguyên tắc, mặc dù số tiền chi ra rất nhỏ, bởi vậy cần thường xuyên quan tâm công tác quản lý ngân sách, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh xảy ra sai phạm.

Thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thiếu tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Lê Quốc Phong cho rằng trong thời gian tới, cần khắc phục những hạn chế đó để giới trẻ mạnh dạn đấu tranh PCTN. Trong đó công tác tuyên truyền cần đặc biệt coi trọng để khơi dậy tinh thần đấu tranh PCTN trong thanh niên và coi đây là quá trình rèn luyện nhân cách để khi trưởng thành mỗi ĐVTN sẽ không vướng vào tham nhũng, củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua đối với việc triển khai các phong trào, chương trình hành động cũng như công tác PCTN với nhiều hình thức sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ban Bí thư TƯ Đoàn cần nhìn nhận sâu sắc những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai, phát hiện những hiện tượng tham nhũng, xác định rõ đâu là nguyên nhân chủ quan, khách quan và đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể để huy động đông đảo lực lượng thanh niên tham gia.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư TƯ Đoàn cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ ĐVTN về chủ trương của Đảng, các Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư; của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTN. Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch triển khai dài hạn từ Trung ương tới địa phương, các giải pháp đề ra phải tạo sức lan tỏa rộng rãi đến ĐVTN.

Đề cập đến công tác cán bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, hoài bão, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ để họ luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, xung kích, tình nguyện, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

“Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, các cấp cán bộ Đoàn cần chuẩn bị, xây dựng, giới thiệu những người có uy tín, năng lực, trách nhiệm xứng đáng vào cấp ủy. Chỉ khi tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên..”, Đồng chí Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Tâm Minh