Ngày 19-11, Đoàn Công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung buổi làm việc là công bố và triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp uỷ, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Lâm Đồng

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch chi tiết kiểm tra ở một số cấp uỷ, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên, định kỳ hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, được triển khai đồng bộ ở tất cả các địa phương trên cả nước.

Đồng chí Lê Minh Trí cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác trong qua trình kiểm tra để đạt được những kết quả đánh giá thực chất về những mặt tỉnh làm được cũng như những tồn tại, hạn chế; từ đó xác định nguyên nhân nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ bắt đầu làm việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh Lâm Đồng từ ngày 4-12 và sẽ có kết luận vào cuối tháng 12-2019.

Khắc Lịch