Dự án này do Công ty TNHH điện gió Mũi Dinh - Tập đoàn EAB Newenergy GmbH, Cộng hòa Liên bang Đức làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 dự án khởi công từ tháng 8-2016 với quy mô xây lắp 16 tua bin E-103 là loại thiết bị tiên tiến nhất do hãng ENERCON GmbH - Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất, có tổng công suất 37,6 MW, tổng vốn đầu tư hơn 1.472 tỉ đồng, mỗi năm cung cấp cho lưới điện quốc gia 105 triệu kWh điện từ nguồn năng lượng sạch.

Cắt bằng khánh thành Nhà máy điện gió Mũi Dinh.

Đây là dự án thứ hai trong số 12 dự án điện gió tại Ninh Thuận chính thức hòa lưới điện quốc gia, tạo bước đột phá phát triển năng lượng tái tạo,  góp phần xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2013.

                                      
Phan Văn Lương