Theo thiết kế, dự án này xây dựng 16 turbine trên diện tích 9,4 ha đất thuộc địa phận các xã Bắc Sơn - huyện Thuận Bắc; Tân Hải, Phương Hải – huyện Ninh Hải với tổng dự toán đầu tư 80 triệu USD, tổng công suất 40 MW.

Trong giai đoạn 1 dự án, chủ đầu tư sẽ xây lắp 3 trụ turbine có tổng công suất 8 MW để vận hành vào tháng 10-2017, sau đó tiếp tục xây lắp 13 trụ turbine còn lại để đảm bảo dự án hoạt động đồng bộ trong tháng 10-2018.

Động thổ khởi công dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại.

Theo ông Đỗ Văn Điện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TSV – TP Hồ Chí Minh cho biết, thiết bị lắp đặt tại dự án Nhà máy Điện gió Đầm Nại là turbine do hãng Gemasa sản xuất, mỗi turbine có công suất 2,625 MW, đường kính cánh quạt 114 m.

Đến thời điểm này, đây là loại turbine lớn nhất đã được lắp đặt, vận hành tại Việt Nam.

Hữu Toàn