Ngày 20-1, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng Công ty cổ phần điện gió Đầm Nại tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại tại thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. 

Đây là dự án điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận chính thức hoạt động thương mại. Dự án nêu trên do liên doanh nhà thầu Công ty cổ phần TSV – TP Hồ Chí Minh và Công ty The Blue Circle - Singapore xây dựng trên diện tích 9,4 ha, công suất 40 MW, với tổng nguồn vốn đầu tư 80 triệu USD. 

Toàn bộ dự án có 16 trụ turbine với đường kính cánh quạt 114 m, tầng phát điện mỗi turbine 2,625 MW và là loại turbine lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Sau 6 tháng thi công, Nhá máy điện gió Đầm Nại đã vận hành, khai thác giai đoạn 1 với 3 trụ turbine điện gió có tổng công suất gần 8 MW với nguồn vốn đầu tư 15 triệu USD.

Ba trụ turbine điện gió đầu tiên ở Ninh Thuận hòa vào lưới điện quốc gia

Ngay sau lễ khánh thành giai đoạn 1, Công ty cổ phần điện gió Đầm Nại khởi công giai đoạn 2 có công suất 30 MW, sử dụng loại turbine 2,625 MW, tổng vốn đầu tư 60 triệu USD. 

Dự kiến giai đoạn 2 xây dựng hoàn thành và vận hành, khai thác trong tháng 11-2018, cung cấp cho lưới điện quốc gia 110 kWh điện. Sau khi xây dựng xong giai đoạn 2, Công ty cổ phần điện gió Đầm Nại tiếp tục xây dựng mở rộng, đưa tổng công suất điện gió khai thác ở khu vực Đầm Nại đạt 105 MW, với 40 turbine, tổng sản lượng điện mỗi năm 350 triệu kWh.

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 14 vùng gió tiềm năng, trải rộng trên 8.000 ha, lượng gió thổi đều trong suốt 10 tháng với tốc độ từ 6,4-9,6 m/s, bảo đảm ổn định cho turbine gió phát điện.  

                                                             


Hữu Toàn