Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các huyện, thị xã có rừng kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, chấm dứt việc mua bán, sang tên chuyển nhượng rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật. Vận động nhân dân tố giác các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trên địa bàn các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn. Việc giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân cũng phải đảm bảo đúng quy định, gắn với xác định mốc giới 3 loại rừng ngoài thực địa (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). Qua đó, đảm bảo rừng thực sự có chủ và người dân sống được bằng nghề rừng.

Sau 45 ngày sẽ có kết quả thanh tra sử dụng đất rừng tại hai xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Toàn

 Trong kế hoạch, Chủ tịch TP Hà Nội cũng yêu cầu các huyện, thị xã ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp phá rừng, lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất, các điểm nóng về cháy rừng và vận chuyển lâm sản rừng trái pháp luật.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu: “Hàng năm các huyện, thị xã phải chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn, truy quét tại các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán đất rừng”. Các cơ quan chuyên ngành của TP thường xuyên kiểm tra các hộ nhận khoán bảo vệ về rừng, kịp thời phát hiện vi phạm và xác định rõ trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật đối với các chủ rừng khi để xảy ra cháy rừng, mất rừng. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Công an TP chỉ đạo lực lượng Công an huyện, thị xã sớm phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, đặc biệt là các vụ cố ý đốt rừng, phá rừng, khai thác rừng trái phép. Hà Nội cũng xác định chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường trồng mới, chăm sóc diện tích rừng đã có, góp phần làm tăng độ che phủ rừng, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí 20 m2 cây xanh/người và tăng dần các năm tiếp theo.

Trong ngày 22-10, Thanh tra TP Hà Nội Nội cũng đã chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn). Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra TP Hà Nội) làm trưởng đoàn đã đến huyện Sóc Sơn công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Nội dung thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí trong giai đoạn từ năm 2008-2018. 

Thời gian thanh tra quá trình sử dụng đất rừng tại hai xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn kéo dài 45 ngày. Ngoài ra, đoàn thanh tra còn làm rõ quá trình thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ đã được công bố từ năm 2006. 
Chi Linh