Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoà Bình cho biết, Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (viết tắt là Bộ Luật hình sự năm 2015) ra đời đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước; bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình phát biểu khai mạc.

Bộ luật này tiếp tục thể chế hoá chủ trương cải cách tư pháp của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và đảm bảo thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013.

“Mỗi tháng TAND tối cao sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến một lần để tập huấn từng nội dung mới của Bộ Luật hình sự năm 2015 tới Thẩm phán các cấp. Chánh án TAND tối cao và các đồng chí trong Hội đồng Thẩm phán sẽ trực tiếp tập huấn để truyền đạt, giải đáp thắc mắc những điểm mới trong Bộ luật này nhằm giúp Thẩm phán các cấp tuyên án những bản án dễ hiểu, dễ thi hành án và cũng để tránh xảy ra khiếu kiện, khiếu nại về bản án chỉ vì những từ ngữ không sát với thực tế”, đồng chí Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh.

Nguyễn Hưng