Trong các ngày 23, 24 và 25-11, Công an tỉnh Công an Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 cho Thủ trưởng, Phó thủ trưởng, đội trưởng các đội nghiệp vụ thuộc các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã trong khối Cảnh sát điều tra tội phạm và an ninh điều tra; điều tra viên cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp; đội trưởng đội tham mưu tổng hợp thuộc các đơn vị này và Trưởng Công an các phường, thị trấn, đồn Công an khu công nghiệp.

Đây là những bộ luật có liên quan trực tiếp đến các mặt công tác Công an, là cơ sở pháp lý để lực lượng Công an nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Lan Hương