Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho rằng, sự phối hợp hiệu quả giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN đã giúp mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung của đất nước và góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm qua những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng thì MTTQ luôn đồng hành và có giải pháp đồng bộ, tạo sự triển khai sâu rộng trong hệ thống và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả Chính phủ và MTTQ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN lấy ví dụ như việc Thủ tướng chỉ đạo triển khai cuộc vận động mới về toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới thì MTTQ đã có sự vào cuộc gắn với giảm nghèo bền vững. Hay về chủ trương bảo đảm an toàn thực phẩm, MTTQ sẽ vận động 100% các DN chế biến, 100% HTX, siêu thị nhà hàng và 50% hộ nông dân đăng ký sản xuất an toàn.

“Chính phủ mở đầu bài, Mặt trận Tổ quốc hưởng ứng”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cho biết hội nghị liên tịch được tổ chức sớm hơn để có thể triển khai ngay chương trình phối hợp từ đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Qua các đồng chí, một kênh quan trọng để chúng tôi hiểu được nguyện vọng, tình cảm, kiến nghị, đề xuất từ nhân dân”.

Nhất trí với nhận định sự phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQVN là chặt chẽ, đồng bộ, Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn năm 2016, chúng ta hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với kết quả cơ bản tốt, nhất là niềm tin của nhân dân vào Chính phủ, MTTQ ngày càng cao.

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp còn mặt này, mặt khác chưa tốt. Một số phong trào chưa được triển khai đến nơi, đến chốn. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó phản ứng chính sách, còn bất cập. Điều đó đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ của người dân, của MTTQ.

Thủ tướng cũng nhất trí với ý kiến cho rằng có tình trạng gửi văn bản để MTTQ góp ý kiến còn chậm và đề nghị các bộ, ngành cần khắc phục tình trạng này, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ trong công tác lập chính sách với mục tiêu xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, kết luận của các cuộc thanh tra của cơ quan chức năng đều phải công khai hóa để báo chí, đặc biệt là MTTQ giám sát thực hiện, để xem nói và làm có đúng không, triển khai kết luận có đúng không.

Về các kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQVN nêu tại hội nghị, Thủ tướng đồng tình và giao các cơ quan chức năng thực hiện. Về việc lồng ghép các phong trào ở cơ sở, khu dân cư, Thủ tướng thống nhất với đề xuất của MTTQ, giao các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát, đề xuất giải pháp để bảo đảm không trùng lặp trong triển khai thực hiện.

Về sử dụng phần mềm tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo áp dụng trên cả nước, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng.

PV (Theo Chinhphu.vn)