Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại biểu của các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội…

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ trì buổi gặp mặt cho biết, năm 2016, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch trong và ngoài nước cấu kết, tăng cường sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước…

Thượng tướng Lương Cường khẳng định nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra với những yêu cầu cao đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, công tác tuyên truyền báo chí luôn phải đi đầu, giữ vai trò định hướng tích cực.

Cũng tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lương Cường đề nghị thời gian tới các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh tập trung tuyên truyền vào các nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm rõ tư duy mới của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới…

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tuyên truyền về kết quả thực hiện ba chức năng của Quân đội, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; kết quả xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Kịp thời biểu dương các thành tích, chiến công, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…

Cũng tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Lương Cường đề nghị thời gian tới các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh tập trung tuyên truyền vào các nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm rõ tư duy mới của Đảng về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới…

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tuyên truyền về kết quả thực hiện ba chức năng của Quân đội, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kết quả thực hiện 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; kết quả xây dựng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Kịp thời biểu dương các thành tích, chiến công, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…

Mai - Trường