Đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Lào, thông báo với đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước, chân thành cảm ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam lên tầm cao mới.

Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nha-lạt.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoanh nghênh Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân hai nước, hoan nghênh những đóng góp tích cực của Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng hai nước trong việc góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trên trường quốc tế.

Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay - xỏn Phôm-vi-hản kính yêu và các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam - Lào dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước, hai bên cần phải giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau, vì lợi của nhân dân mỗi nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Tổng Bí thư đã nhờ Đoàn chuyển lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng sức khoẻ tới đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào

Minh Thư