Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày tóm tắt Tờ trình về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình đề nghị thực hiện sắp xếp 47 ĐVHC xã. Trong đó, 33 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 3 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 11 cấp xã liền kề liên quan đến việc sắp xếp. Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình đề nghị chưa thực hiện sắp xếp 6 đơn vị trong giai đoạn 2019 – 202. Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Thái Bình giảm từ 286 xuống 260 (giảm 26 đơn vị).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Tại Lào Cai, có 1 đơn vị cấp huyện (Si Ma Cai) thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 nhưng địa phương đề nghị chưa thực hiện trong đợt này. Theo đề án, số lượng cấp xã ở Lào Cai thực hiện sắp xếp là 19 đơn vị. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị mở rộng TP Lào Cai và điều chỉnh ĐVHC cấp xã thuộc TP Lào Cai; mở rộng thị trấn Bát Xát thuộc huyện Bát Xát; mở rộng thị trấn Tằng Loỏng thuộc huyện Bảo Thắng; thành lập thị trấn Si Ma Cai thuộc huyện Si Ma Cai.

Còn theo Đề án của TP Hà Nội, có 10 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp, nhưng đề nghị chưa sắp xếp 5 đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2021. Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của TP Hà Nội giảm từ 584 xuống 579 (giảm 5 đơn vị).

Theo Đề án của TP Cần Thơ, số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 3 đơn vị. Sau sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của TP Cần Thơ giảm từ 85 xuống 83 (giảm 2 đơn vị).

Theo Đề án của Khánh Hòa, tỉnh này có 1 ĐVHC cấp huyện (Khánh Sơn) thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021, nhưng địa phương đề nghị chưa thực hiện sắp xếp trong đợt này. Số lượng ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp là 2 đơn vị, nhưng đề nghị chưa sắp xếp 1 đơn vị.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng.

Đối với tỉnh Cao Bằng, Tờ trình cho biết, tại Phiên họp thứ 41 của UBTVQH đã xem xét, thông qua nội dung sắp xếp 2 ĐVHC cấp huyện và 76 ĐVHC cấp xã của tỉnh Cao Bằng. Riêng đối với việc sắp xếp 4 ĐVHC cấp huyện còn lại (nhập huyện Trà Lĩnh và huyện Trùng Khánh; nhập huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên), UBTVQH đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án để trình UBTVQH hội xem xét, quyết định tại Phiên họp thứ 42.

Căn cứ ý kiến của UBTVQH, Tỉnh ủy Cao Bằng đã có Văn bản số 2263 ngày 17-1-2020 báo cáo giải trình để làm rõ thêm các yếu tố đặc thù như truyền thống lịch sử, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các huyện thực hiện sắp xếp. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục kiến nghị Chính phủ báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định việc sắp xếp đối với 4 ĐVHC cấp huyện còn lại.

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay, Ủy ban Pháp luật đánh giá cao quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị của các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Lào Cai, Khánh Hòa, Hà Nội, Cần Thơ và Cao Bằng trong việc quán triệt và khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp ĐVHC.

Toàn cảnh phiên họp.

Sau khi thực hiện sắp xếp tại các tỉnh, thành phố này sẽ giảm được tổng số 2 ĐVHC cấp huyện và 44 ĐVHC cấp xã. Đối với tỉnh Cao Bằng, một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đã đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về việc tham khảo, lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong việc bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh trên địa bàn và làm rõ yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của việc nhập các cặp huyện này như Kết luận của UBTVQH để thấy được những thuận lợi, những nét tương đồng cũng như những khó khăn khi thực hiện sắp xếp ĐVHC.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Chính phủ đã cơ bản hoàn thành việc trình UBTVQH xem xét, quyết định Đề án sắp xếp ĐVHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại 44/45 tỉnh, thành phố (TP Hồ Chí Minh chưa trình Đề án), dự kiến trên cả nước giảm được 6 ĐVHC cấp huyện và 544 ĐVHC cấp xã.

UBTVQH sẽ tiếp tục thảo luận về nội dung này tại phiên họp sáng mai, 11-2.


An Quỳnh