Thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 39, chiều tối ngày 21-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 08 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự đã biểu quyết tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 08 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

Đánh giá cao các Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với các Đề án của Chính phủ cũng như các tài liệu đi kèm của các Đề án, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ đồng tình với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 08 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ băn khoăn, đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau khi được sắp xếp, những tài sản chung của xã như trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các trạm y tế xã… sẽ được xử lý như thế nào. Nhấn mạnh đây là những tài sản công, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ lưu ý cần phải có phương án xử lý những tài sản này đảm bảo tránh thất thoát , lãng phí hoặc không được sử dụng hợp lý.

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của pháp luật về sắp xếp các đơn vị hành chính của Chính phủ, chính quyền các tỉnh; và nhấn mạnh, việc khẩn trương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương tại phiên họp này thể hiện sự quyết tâm chính trị, sự nỗ lực trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương và cả hệ thống chính trị của 08 tỉnh trong việc quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận nội dung phiên họp

Qua ý kiến thảo luận, ý kiến thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một cách quyêt liệt hơn đối với Bộ Nội vụ, các tỉnh, thành phố để sớm hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo quy định. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, hiện tại mới được 10 tỉnh, hiện còn 35 tỉnh, thành phố chưa sắp xếp.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính và sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ tiếp tục tổng hợp nắm bắt khó khă,  vướng mắc của địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khắn đó, và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sớm ổn định tổ chức chính quyền địa phương, mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại các địa phương được sắp xếp. Chú ý đến việc giải quyết cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả tránh thất thoát lãng phí.

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền của mình, chỉ đạo các cơ quan hữu quan đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của các địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.


Phương Thuỷ