Ngày 29-1, theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ vừa có quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Phan Thị Hồng Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, với hình thức cảnh cáo. 

Bà Nhung bị kỷ luật do có những vi phạm trong quản lý điều hành, sử dụng tài chính chưa đúng quy định…

Trước đó, UBKT Thành ủy Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Phan Thị Hồng Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. 

Trụ sở UBMTTQ TP Cần Thơ. 

Qua kiểm tra, UBKT Thành ủy kết luận có vi phạm khuyết điểm, với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, nhưng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ có một số nội dung thiếu dân chủ, công khai, minh bạch trong tập thể; trong công tác cán bộ có trường hợp chưa đúng quy trình, chưa đảm bảo tiêu chuẩn, chưa dân chủ; trong quản lý, sử dụng tài chính chưa đúng quy định. 

Đến nay, bà Phan Thị Hồng Nhung đã chủ động khắc phục những vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật. Ngày 28-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã họp xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền. 

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm đến mức phải có hình thức xử lý kỷ luật, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Hồng Nhung bằng hình thức Cảnh cáo.

Như Báo CAND đã thông tin, từ giữa năm 2018, UBKT Thành ủy Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Phan Thị Hồng Nhung.

Theo tìm hiểu, đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nhung tập trung làm rõ những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn quỹ vận động từ tổ chức, cá nhân đóng góp… 

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2018, đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ theo quy trình, sau đó hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra và đưa ra UBKT Thành ủy Cần Thơ xem xét… 

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, tại UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ ít nhất có 2 trường hợp khi bổ nhiệm cán bộ Phó trưởng ban, Phó Chánh văn phòng  thiếu chuẩn. Cụ thể, bổ nhiệm một Phó Chánh văn phòng và một Phó trưởng Ban Tổ chức khi cả 2 nhân sự này chưa phải là đảng viên, chưa có bằng Trung cấp chính trị - hành chính.

Đ.Văn