Sau khi có kết luận của UBKT sẽ tiến hành quy trình xử lý từ dưới lên sau đó đưa lên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo thẩm quyền. Việc xem xét xử lý sẽ thực hiện trong tuần tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, từ giữa năm 2018, UBKT Thành ủy Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Phan Thị Hồng Nhung - Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. 

Theo tìm hiểu, đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nhung tập trung làm rõ những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp và các nguồn quỹ vận động từ tổ chức, cá nhân đóng góp… 

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2018, đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng đoàn UBMTTQ TP Cần Thơ theo quy trình, sau đó hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra và đưa ra UBKT Thành ủy Cần Thơ xem xét.

Theo tài liệu mà chúng tôi có được, tại UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, có ít nhất 2 trường hợp khi bổ nhiệm Phó trưởng ban và Phó Chánh văn phòng  thiếu chuẩn. 

Cụ thể, bổ nhiệm một Phó Chánh văn phòng và một Phó trưởng Ban Tổ chức khi cả 2 người này chưa phải là đảng viên, chưa có bằng Trung cấp chính trị - hành chính... 

Đ.Văn