Theo đó, ông Sỹ bị kỷ luật được cho là liên quan đến việc xử lý sai phạm của ông Trần Hiếu Trinh, nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Cà Mau. 

Khi phát hiện ông Trinh sử dụng bằng cấp không hợp pháp, bị kỷ luật cảnh cáo, nhưng ông Sỹ đã bỏ qua các bước kỷ luật theo quy định đối với người này, mà lại họp thống nhất không kỷ luật chức danh Ủy viên của ông Trinh. Đồng thời, ký nhận xét đánh giá, phân loại công chức đối với ông Trinh không đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định.  

Hiện ông Trinh đã bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc vì dùng bằng tốt nghiệp THPT của người khác cắt ghép, photo để đi học Đại học luật hệ tại chức.

H.Hoàng