Trước đó, tháng 3-2016, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đối với các chương trình dự án do Sở TT&TT Kiên Giang quản lý.

Theo đó, Thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm qua các năm là trên 1,33 tỉ đồng, trong đó 26 dự án CNTT sai phạm khoảng 1,3 tỉ đồng. Cụ thể, Sở TT&TT đã tính thừa chi phí tư vấn theo quy định tổng số tiền 375,5 triệu đồng. Thanh toán chi phí khảo sát nhưng không lập nhiệm vụ khảo sát, không báo cáo và nghiệm thu kết quả khảo sát theo quy định số tiền trên 176,7 triệu đồng. Thanh toán thừa chi phí tập huấn, đào tạo chuyển giao dự án trên 724,4 triệu đồng. Thanh toán thừa chi phí tạo lập phần mềm trên 40,2 triệu đồng.

Trường Đại học Kiên Giang, nơi ông Thái Thành Lượm làm Hiệu trưởng sau khi rời Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định Ban Giám đốc Sở TT&TT Kiên Giang (giai đoạn 2011-2014) phải chịu trách nhiệm chung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý sử dụng kinh phí các dự án công nghệ thông tin để xảy ra sai phạm. 

Riêng cá nhân ông Lượm (khi đó là Giám đốc Sở TT&TT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án) phải chịu trách nhiệm trong vai trò trực tiếp chỉ đạo, điều hành quản lý kinh phí và tổ chức thực hiện các dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2014 để xảy ra nhiều sai phạm về kinh tế và phê duyệt các dự án vượt thẩm quyền.   

Trước đó, vào năm 2002, tại Kiên Giang xảy ra vụ cháy Vườn quốc gia U Minh Thượng. Sau vụ việc, nhiều cá nhân và tập thể của tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật, riêng cá nhân ông Lượm khi đó là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, bị kỷ luật cảnh cáo... 

Nghi Xuân