Theo quyết định, nội dung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao khi quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; tách thửa, thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Tường và vợ là Trần Thị Xuân Đào (ngụ Khóm 3, phường 2, TP.Bạc Liêu) chưa đúng quy định. Thời gian kiểm tra là 60 ngày kể từ ngày triển khai QĐ và kế hoạch kiểm tra. 

Công trình của ông Tường, bà Đào xây bít luôn lối đi công cộng, gây bức xúc trong dư luận địa phương. 

Theo kết quả xác minh bước đầu của UBND TP Bạc Liêu, ông Dương Chí Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu đã ký cho chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng… khu đất rộng gần 1.900m2 (thửa đất số 113 và 114, tờ bản đồ số 18) cho vợ chồng ông Tường, bà Đào (chủ DNTN Xuân Đào, phường 2, TP.Bạc Liêu) chưa phù hợp, chưa đúng quy định, gây bất bình trong dư luận địa phương. 

Cụ thể, ông Bình ban hành các QĐ số 32 và 33, cùng ngày 18-1-2019, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị cho hộ ông Tường, bà Đào là chưa phù hợp. 

Đồng thời, xác định thu tiền sử dụng đất có giá đất tối thiểu là 320.000 đồng/m2 là chưa phù hợp theo QĐ 66/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh, thì vị trí thửa đất mà ông Tường, bà Đào xin chuyển mục đích sử dụng đất tiếp giáp thửa đất liền kề có cùng chủ sử dụng đất (thửa 115). Đường quy hoạch Châu Thị Tám, theo QĐ 66 có giá đất là 2.300.000 đồng/m2. 

Đối với cấp giấy phép xây dựng, qua kết quả xác minh, kiểm tra cho thấy, việc ông Bình cấp phép xây dựng có thời hạn số 46/GPXD và số 48/GPXD, cho ông Tường, bà Đào là chưa đúng quy định tại Khoản 4, Điều 5, quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo QĐ 17/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu; chưa phù hợp với nội dung Công văn số 5654/UBND-TH ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về chủ trương mời gọi đầu tư và khai thác 3 khu đất trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Sau khi được ông Bình cho chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, ông Tường, bà Đào tiến hành xây dựng công trình sai so với hồ sơ thiết kế, công năng và sai giấy phép xây dựng. Không chỉ vậy, công trình trên còn xây dựng cổng rào bít luôn đường đi công cộng, khiến người dân, dư luận vô cùng bức xúc. 

Trước đó, ông Huỳnh Quốc Ca, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu ban hành QĐ 229/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xác minh làm rõ việc cấp giấy phép xây dựng và chuyển mục đích sử dụng đất đối với vợ chồng ông Tường, bà Đào.

Đức Văn