Hội nghị do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các thành viên Hội đồng và đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành, các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.

Ghi nhận các kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016, song Phó Thủ tướng cũng chỉ ra nhưng tồn tại của công tác này thời gian qua, đó là một số nơi, công tác thi đua, khen thưởng chưa được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm đúng mức, còn nặng về đề nghị khen thưởng, chưa coi trọng việc chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, vì vậy, phong trào thi đua chưa đồng đều, thường xuyên, liên tục, có nơi còn hình thức; một số phong trào thi đua phát động nhưng hiệu quả chưa cao.

Phó Thủ tướng nêu rõ, việc thẩm định thành tích để đề nghị khen thưởng chưa đảm bảo chặt chẽ, khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chiếm tỷ lệ cao. Chưa có nhiều giải pháp nắm bắt các thông tin về thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, vì vậy, có trường hợp được khen thưởng nhưng tính tiêu biểu và lan tỏa chưa cao.

Trên cơ sở đánh giá này, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong năm tới cần chú ý tập trung tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp có thành tích được vinh danh và khen thưởng xứng đáng; nhất là ở các cơ sở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các cơ sở sản xuất ngành nghề độc hại, các khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

PV